Välkommen Kontakta oss Bli medlem Föreningen Bildgalleri


 

   Här under hittar du vår ansökningsblankett!

Du kan fylla i den på dator och sända per e-post. Det går lika bra att fylla i den manuellt och skicka den per post.  Adressen finns på blanketten. 

Välkommen som medlem!

 

Bekanta dig med vår verksamhet här på våra nätsidor och tag gärna kontakt för mer information. Du kan även ansöka om medlemskap med vår ansökningsblankett som du hittar i sidans vänstra marginal.

  • Medlemsavgift: 10 euro i året, eller 50 euro för ett ständigt medlemsskap. 
  • I medlemsbreven som kommer ett par tre gånger per år får du som medlem veta mer om verksamheten.
  • Du hittar oss också på facebook under Nylands Svenska Trädgårdssällskap.

 

Blev du intresserad? - Har du frågor?


Tag gärna kontakt med oss om du har frågor eller om du är intresserad av att bli medlem. Kontaktinformation hittar du nederst på sidan eller på sidan "Kontakta oss".

 

 

 

NST:s Registerbeskrivning

Nylands Svenska Trädgårdssällskaps Registerbeskrivning

Nylands Svenska Trädgårdssällskap upprätthåller ett register över sina medlemmar i enlighet med kraven i föreningslagen.

Registrets namn:
NylaNds Svenska Trädgårdssällskaps medlemsregister

Register ansvarig:
Nylands Svenska Trädgårdssällskap

Registret sköts av:
Kassör Markus Engman
tel 040-727 8655
markus.engman@saunalahti.fi

Övriga personer som har tillgång till registret:
Ordförande Magnus Lindman
Sekreterare Sanne Wikström

Uppgifter i registret:
Namn
Adress & Postadress
Telefonnummer
e-post adress
Födelseår
Trädgårdsintresse
 

Uppgifterna samlas in i samband med ansökan om medlemskap.
Uppgifterna används till att skicka ut information om föreningens evenemang och annan verksamhet som är i medlemmarnas intresse.

Nylands Svenska Trädgårdssällskap säljer inte och ger inte ut uppgifter från medlemsregistret till en tredje part. 
Registret är skyddat mot utomstående intrång och skyddat med lösenord.

Alla medlemmar har rätta att få veta vilka uppgifter det finns om hen i registret och vid behov få dem korrigerade. Förfrågningar kan riktas till föreningens sekreterare Sanne Wikstöm
per e-post: sanne.wikstrom@tradgard.fi
per post: Nylands Svenska Trädgårdssällskap/Sanne Wikström
               Spannmålsvägen 4 C
               00700 Helsingfors

Medlemsuppgifter ges inte ut per telefon

Ifall en medlem inte vill få medlemsbrev eller annan information från föreningen kan hen meddela sekreteraren om saken. 

När en medlem säger upp sitt medlemskap raderas uppgifterna från registret.