Välkommen Kontakta oss Bli medlem Föreningen Bildgalleri

 

 

Stipendium

Medlemmar i Nylands Svenska Trädgårdssällskap kan anhålla om stipendier för verksamhet som för fram den nyländska trädgårdsbranschen och bidrar till att utveckla den. Ändamål man kan söka bidrag för är till exempel studieresor, deltagande i fortbildningstillfällen, publikationsprojekt, odlings- och sortförsök osv. Projektet man får bidrag för ska påbörjas under det år man söker stipdendiet.

Ansökan görs lämpligen på blanketten som finns här nedan. Ansökningstiden för 2017 gick ut 20.8.2017. Intresserade kan fråga närmare om nästa möjlighet att söka stipendium av:

  • sekr. Heidi Wirtanen, heidi.wirtanen@tradgard.fi. 045 665 4956
  • kassör Markus Engman, markus.engman@saunalahti.fi, 040 727 8655

 

 

 

 

Här hittar du material från seminarier och tidigare evenemang

 

» Vår verksamhet  
» Kurser 
» Årsmöte 
» Vårexkursion 
» Sommarutfärd  
» Höstutfärd 
» Höstseminarium  
» Julfest 
» Tidigare års verksamhet 
» Bildgalleri 
» Sök stipendium | Materialbanken 
» Annat intressant på gång 
» Länkar